Als u een esthetische ingreep overweegt, zoals borstimplantaten; of een esthetische gezichtsprocedure met bijvoorbeeld huidvullers, bent u het aan uzelf verplicht om goed geïnformeerd te zijn. Voordat u een besluit neemt, moet u een medisch expert raadplegen die gespecialiseerd is en goed opgeleid is. Uw plastisch chirurg, dermatoloog of esthetisch arts kan u de antwoorden geven waarnaar u op zoek bent.

Blader verder
1

Welke productmerken gebruikt u en waarom?

Als het gaat om kwaliteit zijn niet alle esthetische producten gelijk. Het is belangrijk om inzicht te krijgen in hun verschillen en daarover een gesprek met uw arts aan te gaan.

Lees meer >
SLUITEN X

Wat maakt een product tot een "kwaliteitsproduct"?

FDAGOEDGEKEURD
ISOGEREGULEERD
MDDGECERTIFICEERD

In Europa vallen alle medische hulpmiddelen (waaronder esthetische producten zoals vullers en borstimplantaten) onder de ‘Richtlijn voor medische hulpmiddelen’. Deze richtlijn zorgt ervoor dat de producten en processen van fabrikanten voldoen aan bepaalde kwaliteitsnormen. Als aan deze normen is voldaan, krijgt het product een CE-markering, waarna de fabrikant het product met wettelijke goedkeuring op de markt mag brengen.

Op vlak van internationale normen zijn er een aantal extra zekerheden waarop u kunt letten. Sommige producten zullen ook voldaan hebben aan de eisen van de...Meer >

Wat maakt een product tot een "kwaliteitsproduct"? (vervolg)

...Food and Drug Administration (FDA). Dit is de Amerikaanse instantie die verantwoordelijk is voor het beschermen en bevorderen van de volksgezondheid middels de regulering van en het toezicht op farmaceutische geneesmiddelen en medische hulpmiddelen (onder meer). Omdat de normen voor het verkrijgen van een FDA-goedkeuring erg strikt zijn, geeft dit extra zekerheid over de kwaliteit van bepaalde producten.

Kwaliteit moet onderdeel zijn van het productieproces.

Het verdient ook aanbeveling om meer te weten te komen over de vervaardiging van een esthetisch product. Zoek uit waar het gemaakt is en vraag uw arts om informatie over het productieproces en de kwaliteitscontrole tijdens de vervaardiging. Hoewel de meeste bedrijven hun productieprocessen strikt geheim houden, publiceren ze wellicht wat nuttige informatie waardoor u een beter geïnformeerde keuze kunt maken. Denk bijvoorbeeld aan de testgegevens van een product of de productieduur. Hoe meer dergelijke informatie u kunt krijgen, hoe meer aanwijzingen u hebt over de kwaliteit van het product of de behandeling die u overweegt.

2

Is het product uitvoerig getest
en onderzocht?

Esthetische producten moeten wetenschappelijk ondersteund worden en hun goede werking moet bewezen zijn. Zorg er dus voor dat u vraagt naar de gegevens waaruit de veiligheid en doeltreffendheid van het product blijkt.

Lees meer >
SLUITEN X

De veiligheid en effectiviteit moet aangetoond zijn.

Alle medische hulpmiddelen (waaronder esthetische producten) moeten wetenschappelijk beoordeeld zijn om te kunnen bepalen of het product veilig en effectief is voor gebruik bij mensen.

Het is belangrijk om te weten welke andere wetenschappelijke gegevens of klinisch bewijs er bestaat over het product, dus vraag uw dokter altijd naar het volgende:

Klinisch bewijs

Vraag uw arts ook naar ander klinisch bewijs waarmee hij of zij bekend is dat de veiligheid en effectiviteit van het product of de behandeling aantoont. Zijn er bijvoorbeeld klinische onderzoeken gepubliceerd? Hoe meer klinisch bewijs er bijeen wordt gebracht, hoe beter u op de hoogte bent van de veiligheidsstatus en de effectiviteit ervan.

Ervaring met de productie

Vraag hoe lang de fabrikant dit type product al maakt. Bedrijven die een product of hulpmiddel al vele jaren maken, hebben uitgebreid kennis over en ervaring opgedaan met de stelselmatige ontwikkeling van kwaliteitsproducten.

Zoek uit of er moeilijkheden of problemen zijn gemeld

Vraag uw arts of hij of zij op de hoogte is van moeilijkheden of problemen die over het product of de behandeling zijn gemeld. De arts zal u niet alleen kunnen informeren over zijn of haar ervaringen, maar zal ook bekend zijn met de bijwerkingen die voor een product zijn gemeld. Zowel fabrikanten als medische zorgverleners zijn wettelijk verplicht om bijwerkingen van of klachten over een product te melden.

Onderzoek en ontwikkeling

De voortdurende verbetering van producten is alleen mogelijk wanneer een fabrikant bereid is om aanzienlijk te investeren in onderzoek en ontwikkeling. Vaak zullen fabrikanten openbaar maken hoeveel ze op jaarlijkse basis in onderzoek en ontwikkeling investeren. Deze informatie is meestal terug te vinden op hun websites of in hun jaarverslagen.

Klik op de bovenstaande pictogrammen

3

Kunt u de fabrikant vertrouwen en waarom?

U wilt uitsluitend het beste voor uw lichaam. Lees meer over de geschiedenis, de kwaliteit en de reputatie van het bedrijf dat het product vervaardigt.

Lees meer >
SLUITEN X

Zoek naar koplopers op het gebied van medische esthetiek.

Heeft de fabrikant een lange staat van dienst als het gaat om de vervaardiging van medisch-esthetische producten? Omdat de vraag naar esthetische procedures snel stijgt, beginnen veel bedrijven, zowel kleine als grote, met de promotie van hun producten. Uw arts moet zoeken naar een fabrikant met een rijke geschiedenis en tientallen jaren ervaring in de ontwikkeling en vervaardiging van esthetische producten. Bedrijven die door medisch deskundigen erkend worden als koplopers in hun vakgebied zullen zich gedurende vele jaren hebben ingezet voor kwaliteit en patiëntveiligheid. Dit geeft zowel de arts als de patiënt meer zekerheid over het product of de behandeling die gekozen is.

4

Hoe vaak wordt het product wereldwijd gebruikt?

Vertrouwen is gebaseerd op kennis en ervaring. Kom meer te weten over het productgebruik door ervaringen van patiënten en artsen wereldwijd.

Lees meer >
SLUITEN X

Overweeg een esthetisch product dat bekend
is en veel wordt gebruikt.

Omdat esthetische procedures in trek zijn, moet uw arts een esthetisch product overwegen dat intensief is onderzocht en bekend is bij andere artsen en deskundigen. Vraag dus beslist hoe vaak het product wereldwijd gebruikt wordt. Gebruik op grote schaal wijst erop dat het product goed door patiënten verdragen wordt en dat artsen het met vertrouwen gebruiken. Hoe meer patiënten en artsen het product hebben gebruikt, hoe meer gegevens er beschikbaar zijn over de veiligheid en de effectiviteit ervan.

Overweeg een esthetisch product dat bekend is en veel wordt gebruikt. (vervolg)

Uw arts zal ook willen kijken naar producten die gebruikt worden door vooraanstaande artsen en deskundigen op het gebied van medische esthetiek. Als deskundigen uit het medisch vakgebied kiezen voor een bepaald product, kan dat extra zekerheid geven over de kwaliteit en de goede werking ervan.

5

Hoe tevreden zijn uw patiënten met de resultaten?

Om het product te krijgen dat het beste aansluit op uw behoeften, kunt u uitleggen wat u wilt bereiken en vragen of u resultaten bij andere patiënten kunt zien.

Lees meer >
SLUITEN X

U kunt gemakkelijker een besluit nemen als u ziet en hoort wat de resultaten bij anderen zijn.

Het gaat om úw lichaam en u heeft het recht - voordat u besluit of een procedure de juiste voor u is - om zoveel mogelijk te weten wat erbij komt kijken. Heeft de fabrikant bijvoorbeeld informatie over de mate waarin andere patiënten het product op prijs stellen of hoe tevreden ze waren met de resultaten? U kunt ook vragen naar foto's van patiënten vóór en na gebruik van het product. Wellicht wordt uw besluit wat eenvoudiger als u echte resultaten ziet bij echte patiënten.

Het gebruik van een kwaliteitsproduct met prima resultaten en een goede terugkoppeling door patiënten zal u helpen bij het bereiken van de door u beoogde resultaten.

Neem een beslissing in alle vertrouwen. Praat vandaag nog
met uw arts.

Download de Gids voor een gesprek met uw arts.